WPB'22 wystartuje 28 maja 2022!

WPB'22 wystartuje w Warszawie spod Stadionu Narodowego 28 maja 2022!

Tutaj możesz się zgłosić na wyścig: ZAPISY.

Regularne informacje o wyćigu i towarzyszaćych mu eventach znajdziesz na www.facebook.com/warszawa.praha.berlin/


WPB'22 will depart from National Stadium in Warsaw on 28th May 2022!

You can register for the race: HERE.

Frequent updates about the race and side events on www.facebook.com/warszawa.praha.berlin/