Zasady rozgrywania wyścigu

Poniżej znajdziecie zasady na jakich rozgrywać będzie się rywalizacja podczas wyścigu WPB 2022. Mam nadzieję, że po ich lekturze dla wszystkich jasna będzie formuła wydarzenia - w razie pytań zachęcam do kontaktu za pomocą fanpage'a na facebooku.

ZASADY OGÓLNE

1. Warszawa - Praga - Berlin jest amatorskim kolarskim wyścigiem etapowym inspirowanym Wyścigiem Pokoju. Impreza odbędzie się w terminie 28 maja - 4 czerwca 2022.

2. Wyścig rozgrywany jest w formule bez pomocy z zewnątrz ('self-supported'). Oznacza to, że każdy uczestnik wiezie sam wszystkie rzeczy potrzebne w czasie wyścigu oraz pomiędzy etapami - nie jest dozwolone wsparcie ze strony samochodów lub przewożenie bagażu przez osoby trzecie.

3. Dozwolona jest jazda w grupach i w peletonie.

4. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału otrzyma roadbook ze szczegółowym wskazaniem lokalizacji startu (honorowego i ostrego), punktów kontrolnych i mety każdego etapu, numer startowy do wydrukowania i zalaminowania, a także pliki gpx z sugerowanymi trasami etapów.

5. Wydarzenie ma charakter oddolnej inicjatywy. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzalność i ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego.

TRASA

6. Trasa wiodąca z Warszawy przez Pragę do Berlina podzielona jest na 8 etapów i liczy ok. 1310 km.

7. Na każdym etapie wyznaczone są: start honorowy, start ostry, dwa punkty kontrolne oraz meta.

8. Uczestnicy sami będą musieli ułożyć najlepszą drogę, przejeżdżając na każdym etapie przez wyznaczone punkty kontrolne (lub pojechać sugerowaną trasą etapu z dostarczonego pliku gpx). Punkty kontrolne wyznaczone są w miejscach umożliwiających bezpieczny dojazd drogami o niskim natężęniu ruchu.

9. Sugerowana trasa poprowadzona jest po asfaltach, umożliwiających jazdę rowerem szosowym. Na trasie mogą jednak znaleźć się krótkie odcinki brukowe, szutrowe lub z asfaltem słabej jakości.

10. Na każdym etapie odbędzie się start honorowy oraz ostry. Od startu honorowego grupa poruszać się będzie wspólnie, a ataki będą zabronione (jazda w formule 'no-drop'). Po osiągnięciu startu ostrego każdy może poruszać się we własnym tempie oraz własną drogą. Założeniem startu honorowego jest bezpieczny wyjazd z miast (często ścieżkami rowerowymi) w teren przyjazny kolarzom. Start ostry umiejscowiony jest na ok. 25 km każdego etapu.

11. W wyniku wystąpienia wyjątkowych okoliczności (np. ekstremalnych warunków pogodowych, wypadków itp.) etapy mogą zostać skrócone, zneutralizowane lub odwołane. Decyzje zostaną przekazane uczestnikom komunikatem poprzez radio wyścigu. W przypadku skrócenia lub odwołania etapu uczestnicy mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją zbiorową do następnego punktu wskazanego w komunikacie. Neutralizacja etapu lub jego części oznacza, iż wskazany odcinek peleton musi przejechać bez ścigania – w przypadku neutralizacji całego etapu do klasyfikacji generalnej całej grupie wliczony będzie ten sam czas przejazdu.

KONTROLA TRASY PRZEJAZDU ORAZ CZASU

12. Kontrolę czasu oraz trasy przejazdu przez punkty kontrolne prowadzą sami uczestnicy zamieszczając w grupie dla uczestników ("radio wyścigu" na WhatsAppie) zdjęcie numeru startowego na tle wskazanej w roadbooku lokalizacji.

13. Czas do klasyfikacji generalnej będzie obliczany na podstawie czasu opublikowania zdjęcia numeru na grupie radio wyścigu. W przypadku osiągnięcia mety przez grupę zawodników będzie naliczany im ten sam czas - w wiadomości na grupie będzie konieczne wskazanie kolejności na potrzeby obliczenia punktów do klasyfikacji. Wysoce oczekiwane jest przestrzeganie zasad fair play!

14. Na punktach kontrolnych oraz mecie nie będzie obsługi – uczestnicy sami muszą udokumentować osiągnięcie tych punktów.

KLASYFIKACJE

15. Prowadzone będą klasyfikacje: generalna (łączny czas przejazdu), punktowa (suma punktów z lotnych premii i finiszów w płaskim terenie) oraz górska (suma punktów z premii górskich oraz finiszów na podjazdach).

16. Każdy punkt kontrolny pełni funkcję lotnego finiszu lub górskiej premii zaliczanych do stosownych klasyfikacji. Podobnie meta etapów wliczana będzie do klasyfikacji punktowej lub górskiej. Punktują wszyscy uczestnicy (a nie tylko kilkoro najszybszych).

17 . Punktacja

  • Meta etapu lub lotna premia: 50 – 49 – 48 – (co 1 pkt) – 3 – 2 – 1 pkt

  • Premia górska 1 kategorii: 150 – 147 – 144 – (co 3 pkt) – 9 – 6 – 3 pkt

  • Premia górska 2 kategorii: 100 – 98 – 96 – (co 2 pkt) – 6 – 4 – 2 pkt

  • Premia górska 3 kategorii: 50 – 49 – 48 – (co 1 pkt) – 3 – 2 – 1 pkt

POZOSTAŁE

13. Limit uczestników wynosi 50 osób.

14. Uczestnictwo jest darmowe.