FAQ

(See below for English)

Czy mogę przejechać więcej etapów na raz? Nie. WPB to wyścig etapowy, co oznacza, że każdego dnia jedziemy JEDEN zaplanowany na ten dzień etap. Dzięki temu widzimy się wszyscy codziennie na starcie i mecie.

Czy można rezerwować noclegi przed startem?

Tak. Najlepiej, żeby były niedaleko startu/mety każdego etapu, co pozwoli uniknąć Ci jeżdżenia dodatkowych kilometrów.


Czy mogę przespać się w domu, u rodziny czy znajomych?

Tak. Jaki jest sens spania w hotelu we własnym mieście?


Co z bagażem, czy będzie zorganizowany transport?

Nie. Wyścig rozgrywa się formule bikepackingowej, więc każdy z uczestników wiezie swój bagaż sam. 


Jaki mam wybrać rower?

Trasa w znakomitej większości biegnie po asfaltach, na etapach znajdują się jednak krótkie odcinki brukowane (zwłaszcza na etapie 7.) oraz twardego szutru (w sensie dobrze utrzymanej ścieżki rowerowej, a nie piachu przez las). Najlepszym rowerem będzie szosa na szerszych oponach lub gravel na slickach - podczas WPB’22 uczestnicy używali opon w zakresie 25-40 mm. Pamiętaj również, że na trasie są etapy górskie, a zabieranie w góry kasety 11-25 nie jest najlepszym pomysłem. Nawet jeśli jesteś zawodowcem.


Czy mogę jechać z lemondką?

Nie. Kierownice triathlonowe tzw. lemondki stanowią zagrożenie podczas jazdy w grupie ze względu na brak dostępu do klamek hamulcowych i wystające części mogące spowodować obrażenia podczas kraksy. Z tego powodu UCI zabroniło używać lemondek podczas wyścigów ze startu wspólnego i tego się trzymajmy.


Czy to wyścig czy po prostu rajd rowerowy?

Na WPB prowadzone są 3 klasyfikacje - generalna, punktowa, górska - a do tego wyłaniana jest najlepsza kobieta oraz przyznawany tytuł Lanterne Rouge dla ostatniego zawodnika, tak więc technicznie rzecz biorąc jest to wyścig. Nie zmienia to jednak faktu, że najważniejsze w WPB jest przejechanie trasy i z uśmiechem na ustach przybicie piątki z pozostałymi uczestnikami na mecie w Berlinie. Jednym słowem, na WPB znajdą coś dla siebie zarówno ci, którzy zamierzają walczyć o etapy i premie, jak i ci, którzy będą się po drodze zatrzymywać na kawę, pizzę i selfiki.


Czy mogę dołączyć tylko na część trasy?

Odezwij się i zobaczymy co można zrobić.


W jaki sposób mogę się zapisać?

Zapisy ruszą 15 stycznia 2023 - tutaj znajdziesz wszystkie informacje.


Jak mogę skontaktować się z innymi uczestnikami?

Dołącz do naszej grupy na FB, ponadto przed startem zostanie uruchomione “Radio Wyścigu”, czyli grupa na WhatsAppie.


*** ENGLISH ***


Can I ride more than one stage in one go?

No. WPB is a stage race, which means that we ride ONLY ONE stage a day. This means that all participants will meet each day at the start and finish of the stage.


Can I book accommodation before the start of the race?

Yes. Try to find hotels in the vicinity of the start/finish of the stage to avoid riding extra kilometers.


Can I sleep at home, at my family’s or my friend’s house?

Yes. What is the point of staying at the hotel in your own town?


What about luggage? Will transport of bags be arranged?

No. It is a bikepacking race, which means that each participant has to carry his own luggage on the bike.


What bicycle will be most suitable?

Route of the race runs mainly on tarmac with short sections of cobbles (especially on stage 7) and hard packed gravel (think well kept cycle way, not sandy stretch through the forest). Road bike with slightly wider tires or a gravel bike with slicks would be the best choice - on the WPB’22 participants run tires ranging from 25 to 40 mm. Bear in mind that there are two mountain stages in the race and bringing 11-25 tooth cassette to the mountains is not the best idea. Even if you are a pro.


Can I ride with triathlon bars?

No. Triathlon bars pose a threat to riders on a group ride. They limit your access to brake levers and are simply a hard object pointing from your bike, which can injure other riders during a crash. UCI banned use of them in mass start races in 1997 and let's respect this.


Is it a race or just a bicycle tour?

There are three different classification on the WPB - general, points, mountain - plus titles of the Best Woman and Lanterne Rouge are awarded, so technically, yes this is a race. Nonetheless, the most important thing on the WPB is to reach the finish in Berlin and high-five other participants with a smile on your face. Which means that WPB will be interesting for those hunting for stage wins, intermediate sprints and KOM’s and for those stopping underway for coffee, pizza and selfies.


Can I join just for a part of the race?

Send me a message and I’ll see what can be done.


How can I register?

Entries will open on 15 January 2023 - here you will find details.


How can I get in touch with other participants?

By joining our group on Facebook. Moreover, before the start of the race “Race Radio” will be launched (which is a group on WhatsApp and main channel of communication during the race).